سؤالات متداول

بخش فارغ التحصیلان

روند انجام فارغ التحصیلی

دانشجویان بعد از گذراندن تمامی واحدهای درسی با مراجعه به سامانه هم آوا از طریق گزینه درخواست فارغ التحصیلی اقدام به ثبت درخواست خود می نمایند.

 پس از ثبت درخواست دانشجویان مقطع کاردانی مبلغ 150,000 ریال و دانشجویان مقطع کارشناسی مبلغ 200,000ریال به صورت آنلاین به ستاد پرداخت می نمایند.

پس از انجام این مراحل، مرکز اقدام به بررسی درخواست فارغ التحصیلی دانشجو می نماید.