امور دانشجویی و فرهنگی

امور تغذیه

کلیه دانشجویان گرامی می توانند جهت رزرو غذا به واحد فرهنگی مرکز مراجعه نموده و از طریق نرم افزار رزرو غذا اقدام به انتخاب غذای مورد نظر با کیفیت ها و قیمت های متنوع نمایند. همچنین ثبت سفارش مخلفات برای دانشجویان امکان پذیر می باشد.