امور دانشجویی و فرهنگی

امور تغذیه

کلیه دانشجویان عزیز میتوانند در صورت تمایل جهت تهیه غذا،باتوجه به نوع و مبلغ غذا، از روز قبل فیش آن را خریداری کرده و سفارش خود را ثبت نمایند.