امور پژوهشی

همایش ها و جشنواره ها

 • هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمیhttp://kol
 • نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمي كاربردي و دومين جشنواره اختراعات و ابتكارات در محل برج میلاد تهران http://kol

 • ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 http://ccpc-uast
 • دومین جشنواره کارآفرینان برتر استان سمنانhttp://ccpc-uast
 • تجلیل از مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران برای حضور در دومین جشنواره کارآفرینان برتر استان سمنانhttp://ccpc-uast
 • چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغالhttp://ccpc-uast
 • بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهدسان مکانیک ایرانhttp://ccpc-uast
 •  هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال 1397 http://ccpc-uast
 •  تجلیل از دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران در سال 1397 http://ccpc-uast
 • تجلیل از مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران به عنوان 10 مرکز برتر کشوری بر اساس نتایج سطح بندی در سال 1398 http://ccpc-uast
 •  نخستین نمایشگاه خدمات کمیته شتابدهی کارآفرینی شهرستان سمنان در سال 1398 http://ccpc-uast
 •  هشتمین جشنواره پزوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال 1398 http://ccpc-uast
 •  پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان سمنان در سال 1398 http://ccpc-uast
 • قرارگیری مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران در بین 10 مرکز برتر کشور در سال 1400 http://ccpc-uast
 • تقدیر از 5 رئیس برتر مراکز علمی کاربردی کشور در سال 1400 http://ccpc-uast