امور پژوهشی

همایش ها و جشنواره ها

  • هفدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمیhttp://kol
  • نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمي كاربردي و دومين جشنواره اختراعات و ابتكارات در محل برج میلاد تهران http://kol