تماس با ما

ارتباط با مشاوران مرکز

جهت تعیین وقت ملاقات حضوری با مشاور مرکز، جناب آقای کرمانی می توانید همه روزه با تلفن 33653670-023تماس حاصل فرمائید و با مسئول کانون مشاوره  خانم بهمنی نژاد هماهنگی های لازم را انجام دهید.