امور دانشجویی و فرهنگی

مسابقات

  •  مسابقه فوتسال تیم مرکز علمی کاربردی کلرانhttp://ccpc-uast
  •   اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان سمنانhttp://ccpc-uast
  • دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان سمنانhttp://ccpc-uast
  • ششمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان مراکز علمی کاربردی کشور-رشته والیبال پسرانhttp://ccpc-uast
  • دومین دوره مسابقات کشوری مناظره دانشجویان مراکز علمی کاربردیhttp://ccpc-uast
  • پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کشورhttp://ccpc-uast
  • سومین دوره مسابقات مناظره دانشجویان مراکز علمی کاربری استان سمنانhttp://ccpc-uast