اطلاعیه ها

اطلاعیه

  • آغاز پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلراناولین دوره فراخوان ایده ی مرکز نوآوری شرکت تولیدی شیمیایی کلران

اولین المپیاد حل مسائل صنعتی شرکت تولیدی شیمیایی کلران