تماس با ما

ارتباط با پرسنل مرکز

جهت ارتباط با پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران و هماهنگی ملاقات های حضوری می توانید با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

سرکار خانم اصغری : مدیر آموزش و پژوهش

سرکار خانم بهمنی نژاد : کارشناس امور آموزشی و فرهنگی

جناب آقای محمد خانی: مسئول حراست

023-33653670