امور دانشجویی و فرهنگی

مانور

  •  مانور پدافند غیرعامل در شرکت کاران وبا همکاری مرکز علمی کاربردی کلران http://ccpc-uast