امور دانشجویی و فرهنگی

اردوهاو فعالیت های علمی-فرهنگی

به نام خدا

 

بازدید دانشجویان از جشنواره شکوفایی و نوآوری البرز در دانشگاه سمنان- 93/07/16

 

 

 بازدید دانشجویان از اداره استاندارد- 93/07/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید دانشجویان از شرکت تولیدی شیمیایی کلران-93/07/29

 

بازدید دانشجویان گروه ایمنی کار و حفاظت فنی از نساجی کویر سمنان- 93/08/15

 

بازدید دانشجویان گروه شیمی آزمایشگاهی از شرکت کندر- 93/08/10

 

 

بازدید دانشجویان گروه شیمی آزمایشگاهی از شرکت زرین مهدشیمی- 93/08/23

 

روز جهانی مبارزه با ایدز،سالن رازی بیمارستان فاطمیه شهرستان سمنان- 93/09/10

 

برگزاری نمایشگاه کتاب بمناسبت هفته پژوهش - 93/09/10

 

روز بصیرت و میثاق امت با ولایت(حماسه 9 دی)- 93/10/09

 

روز درختکاری- اسفند ماه1393

 

روز زمین پاک،پارک 8 شهریور- 94/02/02

 

بازدید دانشجویان از کارخانه فروسیلیس- 94/02/07

 

کنگره بزرگداشت 3000 شهید استان سمنان- اردیبهشت ماه 1394

 

بازدید از اداره برق(پست آهوان 400 کیلو ولت)- 94/02/21

 

بازدید از نیروگاه شهید باکری- 94/02/28

 

آشنایی با فرقه های نوظهور- 94/03/08

 

بازدید دانشجویان از معدن سنگ نمک سیف- 94/03/10

 روز زمین پاک 96.02.22

هفته منابع طبیعی و روز درختکاری96/12/21

 

 

برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران97.02.02