راهنما

آرشیو خبری

  • کارورزی تابستانhttp://kol 
  • کارورزی تابستان2http://kol 
  • کارورزی-مراجعه به استاد مربوطهhttp://kol 
  • مهلت تحویل کارورزیhttp://kol 
  • لیست رشته های پذیرش دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی 95- 94 http://kol 
  •  زمان ثبت نام مرکز علمی کاربردی کلران در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 http://kol 
  • تمدید زمان ثبت نام مرکز علمی کاربردی کلران نیمسال اول تحصیلی 95-94  http://kol 
  • زمان انتخاب واحد مرکز علمی کاربردی کلران در نیمسال اول تحصیلی 95-94 جهت دانشجویان ورودی مهر وبهمن 93 http://kol 
  •  آغاز ثبت نام وام دانشجوئی صندوق رفاه در نیمسال دوم تحصیلی 96-95 http://ccpc-uast