امور دانشجویی و فرهنگی

همایش وجشنواره

  • جشنواره ورزش های همگانیhttp://ccpc-uast
  • اولین جشنواره و نمایشگاه درون دانشگاهی رویش-ویژه کانون های فرهنگی- اجتماعیhttp://ccpc-uast
  • پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت-ویژه انجمن های علمیhttp://ccpc-uast
  • ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت- ویژه انجمن های علمیhttp://ccpc-uast
  • نخستین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان سمنانhttp://ccpc-uast
  •  تقدیر از دانشجوی نمونه مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران در هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت در سال 1398 http://ccpc-uast
  • دومین آئین دانش آموختگی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان سمنانhttp://ccpc-uast