امور دانشجویی و فرهنگی

خدمات دانشجویی

  • مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران،جهت افزایش روحیه نشاط و شادابی و سلامت جسم و روان بلیط استخرهای قائم، شهید ترانی، نور و گوت که مال را با تخفیف بالا در اختیار دانشجویان محترم و به صورت رایگان در اختیار اساتید گرامی قرار می دهد .