امور دانشجویی و فرهنگی

خدمات دانشجویی

  • مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران،جهت افزایش روحیه و سلامت دانشجویان بلیط استخرهای شهید ترانی و نور  گو ت که مال با تخفیف بالا در
  • .   اختیار این عزیزان قرار میدهد و آنان میتوانند از سهمیه 2عدد بلیط در ماه استفاده نمایند  سهمیه بلیط جهت اساتید رایگان می باشد .همچنین درصورت نیاز اساتید ودانشجویان محترم می توانند از غذای گرم استفاده نمایند