تماس با ما

ارتباط با حوزه ریاست

به استحضار کلیه مراجعه کنندگان محترم می رساند ، ریاست محترم مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی حضوری به مشکلات مراجعین محترم، هر روز هفته از ، ساعت 11:00 الی 13:00را به  امر ملاقات عمومی با مراجعین محترم اختصاص داده اند.