معرفی مرکز

اهداف و مزایای مرکز

اهداف مرکز علمی کاربردی کلران

مرکز علمی کاربردی کلران، با هدف تربیت متخصصان کار آزموده که بتوانند در رشد و بالندگی صنعت نقشی مفید ایفا کنند آغاز به کار کرد. جامعه کاری حال حاضر کشور، به خصوص جامعه صنعتی کشور از نبود تکنسین های قدرتمند رنج می برد. با نگاهی ریزبینانه به صنایع موفق دنیا به این مطلب می رسیم که در کنار مهندسان طراح، همیشه تکنسینهایی وجود دارند که در اجرای پروژه ها نقش اصلی را دارند. حال آنکه در کشور ما رویکرد دانشگاهی کاملا متفاوت می باشد. از این رو مرکز علمی کاربردی کلران با هدف تربیت تکنسین های متخصصی که بتوانند در کنار مهندسان طراح در اجرای پروژه ها نقش آفرین باشند راه اندازی می شود. همراه با این هدف خاص مرکز علمی کاربردی کلران اهداف ذیل را نیز دنبال می کند:

 • ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.
 • ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی در جامعه.
 • فراهم‌سازی زیربنای مناسب به‌منظور به‌کارگیری توان دانش‌آموختگان در حل مسائل کاربردی.
 • زمینه‌سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین

مزایای تحصیل در مرکز علمی کاربردی کلران

امام صادق (ع) می فرماید: علم همزاد عمل است. هر که خوب بداند عمل کند و هر که به درستی عمل کند بداند.

مطمئنا هدف از تاسیس مرکز علمی کاربردی کلران، کار آفرینی و ارزش آفرینی و نه کارجویی می باشد. در ذیل به طور خلاصه مزایای تحصیل در مرکز علمی کاربردی کلران آورده شده است.

 • ارائه تخفیف تا 85%شهریه برای دانش آموزانی که با معدل عالی از هنرستانها و دبیرستانها فارغ التحصیل شده اند.
 • لذت بردن از تحصیل در کنار انجام کارهای عملی مرتبط با دروس دانشگاهی
 • تضمین استخدام دانش آموخته های برتر مرکز علمی کاربردی کلران در شرکت تولیدی شیمیایی کلران
 • ارائه توصيه نامه به فارغ التحصیلان برتر مرکز علمی کاربردی کلران جهت استخدام در سایر واحدهای تولیدی
 • ارائه تخفیف قابل توجه برای دانشجویان ممتاز مرکز
 • شرکت دانشجویان در کنفرانسهای مربوط به صنعت کلر آلکالی و سایر کنفرانسهای مرتبط با رشته تحصیلی
 • آموزش با استفاده از مدل TMC