مرکز نوآوری CSI

خوشه صنعتی

خوشه صنعتي چيست؟

خوشه صنعتي، مجموعه اي از شركت‌ها و واحدهاي صنعتي فعال در يك رشته صنعتي و متمركز در يك منطقه جغرافيايي كه با فرصت‌ها و تهديدهاي مشترك روبرو هستند و با همكاري فيمابين و پشتيباني سازمان‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي تخصصي مرتبط، شبكه‌اي ايجاد نموده كه قادر به هم‌افزايي قابليت‌هاي مجموعه و در نتيجه افزايش توان اعضاء خوشه براي مقابله با مشكلات و مسائل مشترك مي‌باشند.

در ساختار خوشه‌اي، مجموعه‌اي از شركت‌ها در يك مسير و در جهت رفع موانع و مشكلات مشترك پيرامون خود با يكديگر همكاري مي‌نمايند و در اين مسير از حمايت دولت برخوردار خواهند بود.

با تجمع واحدهاي كوچك در يك منطقه، تحليل نقاط قوت و ضعف و غلبه بر مشكلات مشترك تسهيل مي‌گردد و ارائه خدماتي به اين مجموعه ممكن مي‌گردد كه براي يك شركت به تنهايي اقتصادي نخواهد بود.

خوشه هاي صنعتي با توجه به مزيت‌هاي هر منطقه و تجمع واحدهاي صنعتي در مناطق خاص تشكيل مي‌شود .

مزاياي توسعه با رويكرد خوشه‌اي

 • افزايش توان رقابت پذيري سازمان‌ها
 • هم‌افزايي بين بنگاه‌ها و سازمان دادن به آن‌ها در قالب مجموعه‌اي واحد
 • انعطاف‌پذيري و تنوع بالا در كنار توليد با مقياس بالا
 • مقياس توليد اقتصادي با توجه به تجمع واحدهاي همگن
 • توجيه اقتصادي ايجاد و تقويت مراكز خدماتي و پشتيباني در زمينه هاي مختلف مانند بازاريابي، آزمايشگاه‌هاي مرجع، مشاوره‌هاي فني، مالي و . . .
 • ايجاد رقابت توام با همكاري
 • دسترسي آسان و سريع‌تر به تامين كنندگان مواد اوليه، خدمات و منابع انساني تخصصي
 • خلق فرصت همكاري بين رقبا
 • تسهيل تبادل اطلاعات و استفاده از تجربيات مشابه
 • دسترسي به دانش‌هاي پيشگام و افزايش فرصت توسعه و تبادل دانش
 • كاهش هزينه‌هاي توليد و عملياتي
 • كمك به افزايش بهره‌وري و اجتناب از هدر دادن منابع
 • انطباق سريع با نوآوري‌ها