سؤالات متداول

بخش آموزش

 1. چگونه از زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه مطلع شويم؟

در سايت زمانبندي انتخاب واحدو حذف واضافه قابل مشاهده است و مبنا بر روي اين تاريخ ها مي باشد.

 1. نام كاربري و كلمه عبور براي سامانه سجاد چيست؟

نام کاربری درسیستم سجاد کد ملی دانشجو و رمزعبور کدملی و شماره شناسنامه می باشد .

 1. چرا يك درس از انتخاب واحدمان حذف شده است؟

دانشجو موظف به اخذ پرینت انتخاب واحد و کنترل آن می باشد و درصورت بروز هرگونه مشکل احتمالی اعم از حذف درس به کارشناس گروه آموزشی مراجعه کند.(دانشجو موظف می باشد طبق چارتی که برای رشته اش برنامه ریزی شده انتخاب واحد نماید، و در صورت عدم رعایت دروس پیش نیاز، مرکز مسئولیتی را بر عهده ندارد)

 1. براي درخواست انصراف چه مراحلي بايد طي شود؟

دانشجویان بعد از ورودی سال 90 باید اول از طرق سامانه سجاد در خواست انصراف خود را فرستاده سپس به دانشگاه مراجعه نموده و فرم انصراف را تهیه را تهیه نموده مراحل را طی کنند.

 1. جابجايي كلاس چه زماني مي باشد؟

جابجایی کلاس تنها در زمان حذف و اضافه ممکن می باشد و توسط خود دانشجو امکان پذیر می باشد (در صورت ظرفیت داشتن جابجایی امکانپذیر می باشد)

 1. مراحل معادلسازي چه ميباشد؟

1- ریز نمرات به همراه مهر و امضای رئیس دانشگاه
2- نامه پیوست ریز نمرات که حتما باید شماره نامه داشته باشد
3- بعد از انجام مرحله بالا ریز نمرات را تحویل مسئول دفتر داده تا دستورات مقتضی صادر شود
4- تماس با دانشجو برای طی نمودن مراحل بعدی(تکمیل فرم معادلسازی)

 1. شرايط مهمان شدن چيست؟

دانشجو می تواند درسی را که دانشگاه در ترم جاری ارائه نداده را در دانشگاه دیگری مهمان بگیرد
1- ابتدا از طرف دانشگاه مقصد اطمینان حاصل نموده که دروس مورد نظر ارائه گردد
2- ورودی های 90 به بعد در خواست مهمان را از طریق سامانه سجاد فرستاده و دانشگاه مبدأ تأیید می نمایند
3- فرم مخصوص مهمان را از دانشگاه گرفته و توسط کارشناسان دانشگاه پر نموده و تحویل دانشگاه مقصد داده و پس از تکمیل نمودن توسط آنها یک برگ از فرم مهمان را به دانشگاه می آورند

 1. انتقال به چه صورت مي باشد؟

       درخواست انتقال از شهرستان به تهران قابل قبول نمی باشد فقط با درخواست انتقالی از تهران به شهرستان موافقت می شود

 1. وضعيت آموزشي ما چگرنه است؟

       دانشجو باید سر فصل را از سایت دانلود نموده بعد طبق سر فصل دروس خود را چک کرده

 1. چرا اسم ما در ليست استاد نمي باشد؟

دانشجو ابتدا برنامه هفتگی را از سایت پرینت گرفته در صورت نبودن درس مورد نظر به آموزش مراجعه نموده
دلیل اینکه درس در برنامه هفتگی می باشد ولی در لیست حضور و غیاب نیست:دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب واحد نموده و باید منتظر باشد تا لیست جدید به استاد داده شود.
در طی این مدت باید برنامه هفتگی خود را به آموزش داده تا پایین آن را مهر و امضا نموده و به استاد اطلاع نشان داده تا غیبت وارد نشود

 1. مرخصي تحصيلي به چه صورت مي باشد؟

دانشجو سه ترم تحصیلی می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نموده،دانشجویان ترم اول نمی توانند از مرخصی استفاده نمایند