سؤالات متداول

بخش امتحانات

  1. از برنامه امتحان خود چگونه مطلع شويم؟

در انتهای برنامه هفتگی تاریخ و ساعت امتحان ذکر شده است.

  1. چگونه مي توانيم برنامه هفتگي خود را مشاهده نمائيم؟

بعد از وارد شدن به سیستم دانشجویی با شماره دانشجویی و رمز عبور در قسمت سیستم آموزش گزینه گزارشات و آمار  را انتخاب نمایید و بعد از آن گزینه برنامه هفتگی را انتخاب نمایید و در قسمت مشاهده ( صفحه وب ) را انتخاب نمایید.

  1. كارت ورود به جلسه را چگونه دريافت نمائيم؟

درسیستم مدیریت آموزش گزینه گزارشات وآمار را انتخاب نمایید و در قسمت امتحانات کارت ورود به جلسه خود را پرینت بگیرید

  1. چرا كارت ورود به جلسه را نمي توانيم مشاهده كنيم؟

دانشجویانی که بدهی مالی یا ناقصی پرونده دارند نمی توانند کارت خود را مشاهده نمایید و باید به قسمت مربوطه مراجعه نمایند

  1. چرا برخي از دروس تاريخ امتحان ندارند؟

امتحانات برخی رشته ها همانند آزمایشگا ها که در زمانی خارج از زمان امتحانات برگزار می گردد تاریخ امتحان به عهده استاد بوده و دانشجو موظف است از طریق استاد مربوطه پیگیری نماید.

  1. درس معرفي به استاد چيست؟ چه زماني اقدام كنيم؟

دانشجویان ترم آخر که  تنها یک درس باقی مانده به هر تعداد واحد دارند ، می توانند با مراجعه به دانشگاه و پر نمودن فرم معرفی به استاد در این امر اقدامات لازم را به عمل آورند. فرم معرفی به استاد را نهایتاً به مسئول امتحانات تحویل داده و منتظر اطلاع رسانی آنها ( از طریق سایت دانشگاه و تماس تلفنی)  جهت تاریخ امتحان ،باشید.
نمره این درس حداقل 2 هفته پس ازامتحان وارد خواهد شد و دانشجویان می توانند بعد از وارد شدن نمره درس مربوطه ، به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.