امور دانشجویی و فرهنگی

اخبار دانشجوئی

  • رویداد کارافرینی همفکر http://ccpc-uast
  • مجوز فعالیت مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • فراخوان ثبت نام انجمن علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی- اجتماعیhttp://ccpc-uast
  •  رشد چشمگیر دستاوردهای آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • اولین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی فرهنگ پهلوانی و زورخانه ایhttp://ccpc-uast
  • روند ثبت نام کارآموزی نیمسال تابستان سال تحصیلی97-96 در سامانه ملی کارآموزیhttp://ccpc-uast