مدرسان

منشور مدرسان

منشور مدرسان

منشور اخلاقی مدرسان مرکزآموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
1-  رعایت کامل شئونات اسلامی و عرفی جامعه
2-   صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
3-    رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
4-    دوری از مظاهر فساد نظیر توصیه، سفارش و یا اخذ هرگونه هدیه
5-   توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی
6-   رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
7-    رعایت حریم ارتباط بین دانشجو و استاد و ندادن شماره تلفن همراه و ... به دانشجویان
8-    برگزاری کلاسهای خارج از محیط دانشگاه و تبلیغ برای آن در جهت کلاسهایی خارج از مرکز آموزش در ارتباط با موضوع درس در حال تدریس ممنوع میباشد.

   منشور اداری مدرسان مرکزآموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
1-    التزام به رعایت مقررات و بخشنامه های صادره از سوی شورای آموزش
2-    رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
3-    تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
4-   رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی و مسئولیت پذیری
5-   توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
6-    استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی
7-    حفظ آرامش در محیط کار
8-    کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
9-   عدم قبول و پذیرش هرگونه نقل قول به صورت شفاهی از سوی مسئولین دانشگاه بدون نامه رسمی ممهور به مهر و امضا مسئول آموزش
10-   ارائه راههای مختلف تماس که کارشناسان خدمات آموزشی مرکز در مواقع ضروری شما را بیابند.
11-   در صورت هرگونه درخواست خارج تقویم آموزشی دانشجویان موظف به درخواست از شورای آموزشی میباشند.
12-   فولدر پس از اتمام کلاس تحویل امور مدرسان گردد.


منشور تخصصی مدرسان مرکزآموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
1-    افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی 
2-    درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
3-    تشخیص نقاط ضعف، تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
4-   خلاقیت و ارائه نوآوری در جهت افزایش بهره وری
5-    تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی
6-    تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی
7-    رعایت کامل سیلابس هر درس   
8-    عدم ورود به بحثهای خارج از سرفصل در هر شرایطی

9- داشتن طرح درس، متناسب با سیلابس درسی و تعداد جلسات


منشور رفتاری در کلاس مرکزآموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
1-    ممنوعیت استفاده مدرس و دانشجو از سیستمهای ارتباطی از قبیل موبایل و ..... در هنگام تدریس
2-    غیبت بیش از 3 جلسه باعث حذف دانشجو از کلاس خواهد شد.
3-    با توجه به محدویت زمان در نیمسال دوم غیبت و تاخیر در این نیمسال ممنوع میباشد و راس ساعت کلاسها میبایست شروع شود.
4-   کلیه کلاسهای دانشگاه مطابق سیلابس درسی تقدیمی برگزار میشود.
5-    از ورود دستی نام دانشجو بدون نامه رسمی آموزش که به مهر آموزش ممهور میباشد جدا خودداری فرمائید و از دانشجو بخواهد به آموزش مراجعه نماید.  


منشور روش تدریس مدرسان مرکزآموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
1-    هدف درس را کاملاً توضیح دهید بطوریکه ذهن دانشجو کاملاً با محتوای درس آشنا شود.
2-     بیانی روشن و واضح داشته باشند و بتوانند به راحتی مطالب را انتقال بدهند.
3-    در ارائه مطلب نظم و تربیت را رعایت نموده و انسجام مطالب را حفظ نمایند.
4-    با مطالعه مستمر در مورد دروس تدریسی دانشجو را با جنبه های مختلف سرفصل بخصوص جنبه مهارتی آن آشنا سازد.
5-    به دانشجویان فرصت مشارکت بدهند از دانشجویان سؤال کنند و از پاسخ دادن به سؤالات دانشجویان استقبال کنند.
6-    در کلاسهایی که از زمان طولانی برخوردارند حتما مدت زمانی را برای تنفس اختصاص فرمائید.
7-    به مسایل حاشیه ای نپردازید و از بحث اصلی خارج نشوند تا از مدت زمان کلاس بطور مطلوب استفاده شود.
8-    فعالیتهای مناسب فکری در انجمنهای علمی دانشجویی تحت وب را از دانشجویان مطالبه نمایند.
9-    تمامی دروس میبایست دارای کتاب یا جزوه مکتوب و یا الکترونیکی مخصوص به خود باشند و مدرسان مشترک میبایست دارای منبع مشترک باشند.


منشور آموزشهای مهارتی و علم آموزی مرکزآموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران
1-    مدیریت تالار هر درس با مدرسان همان درس میباشد و مدرسان موظف هستند ضمن بازدید هفتگی از انجمن فعالیت دانشجویان در امور همان درس را ضمن بررسی راهنماییهای لازم را بعمل آورند.